PRIVACYBELEID VAN VIMN NETHERLANDS B.V. VOOR KINDEREN EN OUDERS

Laatst bijgewerkt: 30 juni 2020

Welkom! Dit document bevat ons privacybeleid met een samenvatting vooraf. In het privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij de informatie die jij met ons deelt verzamelen, gebruiken en delen wanneer je websites, (tv) apps en andere internetdiensten bezoekt en gebruikt die worden aangeboden door VIMN Netherlands B.V. (we noemen deze gezamenlijk de 'Nick Sites'). Het is belangrijk dat je dit privacybeleid leest, en zorg ervoor dat je ouder(s) of voogd(en) het ook lezen en met je bespreken!

VIMN Netherlands B.V. bepaalt hoe de over jou verzamelde informatie (of 'gegevens') wordt gebruikt, dus worden we de 'datacontroller' genoemd.

Nadat je het privacybeleid hebt gelezen, hopen we dat je begrijpt:

 • Welke informatie wij van jou verzamelen wanneer je Nick Sites bezoekt en gebruikt;
 • Hoe we die informatie gebruiken;
 • Wanneer deze informatie met derden mag worden gedeeld;
 • Hoe jij of je ouder(s) of voogd(en) kunnen controleren hoe je informatie wordt gebruikt; en
 • Hoe wij je informatie opslaan en beschermen.
 
Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Jongere bezoekers moeten altijd contact opnemen met hun ouder(s) of voogd(en) voordat ze informatie invoeren op een website of mobiele applicatie en we moedigen hen aan om samen met jou en de rest van het gezin of huishouden te bespreken hoe je informatie moet worden gedeeld wanneer je online bent.

We kunnen dit beleid van tijd tot tijd wijzigen, dus wanneer we dat doen, plaatsen we de laatste versie op de Nick Sites. Als we je gegevens op een andere manier willen gebruiken dan wat we in dit privacybeleid verklaren, zullen we contact met je opnemen (en indien nodig met je ouder(s)/voogd(en)) om je toestemming te verkrijgen.

SAMENVATTING
We willen graag dat je het volledige privacybeleid leest, dat alle details bevat, maar het zou kunnen dat deze korte samenvatting je kan helpen om een aantal belangrijke vragen te beantwoorden die je zou kunnen hebben over de Nick Sites.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ VAN JOU?
Over het algemeen verzamelen we twee soorten informatie:

Informatie die je ons actief verstrekt. Wanneer je bijvoorbeeld meedoet aan een prijsvraag of promotie, of wanneer je ons jouw tekeningen, foto's of ander materiaal toestuurt, kan je ons informatie geven zodat we weten wie je bent en hoe we contact met je kunnen opnemen.

Informatie die we automatisch ontvangen van jouw computer of andere apparaten die verbonden zijn met het internet.

Wij verzamelen alleen informatie die we automatisch ontvangen van jouw televisie/set-top-box die verbonden is met het internet. Dit kan jouw IP-adres, een cookie-ID of een apparaat-ID zijn – in principe elke set cijfers of letters die ons laat weten dat je computer of apparaat degene is die de Nick Sites bezoekt.

Zie 'I De informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken' voor meer informatie over de informatie die we verzamelen.

HOE GEBRUIKEN WIJ JOUW INFORMATIE?
We kunnen jouw informatie gebruiken om:
 • Antwoord te geven op verzoeken die je ons toestuurt
 • Je toe te staan bepaalde functies en diensten te gebruiken;
 • Jouw instellingen op de Nick Sites te personaliseren;
 • Je speciale aanbiedingen en promoties te sturen wanneer je (of je ouder(s) of voogd(en) ons hiervoor toestemming hebben gegeven;
 • Te meten hoe jij (en anderen) de Nick Sites gebruiken (bijvoorbeeld om te zien welke delen van de Nick Sites het populairst zijn) zodat wij onze diensten kunnen beheren en verbeteren.
 
Al deze dingen doen we niet altijd, maar we kunnen jouw informatie op deze manier gebruiken als dat wettelijk is toegestaan.

Zie 'Hoe wij jouw informatie gebruiken' hieronder voor meer informatie over hoe we jouw informatie gebruiken.

HOE SLAAN WIJ JOUW INFORMATIE OP?
Wij doen ons best om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofde toegang, en houden onze veiligheidsmaatregelen up-to-date met het oog op de steeds veranderende cyberbedreigingen. Als je denkt dat een onbevoegde derde partij toegang heeft gekregen tot jouw gegevens, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Zie 'wie zijn wij en hoe kan jij contact met ons opnemen' hieronder voor meer informatie over hoe je ons kunt bereiken.

WELKE INFORMATIE DELEN WIJ MET ANDEREN ('DERDE PARTIJEN') EN VOOR WELKE DOELEINDEN?
Wij delen jouw gegevens met bepaalde anderen ('derde partijen') in verschillende situaties, maar alleen zoals dit is toegestaan door de wet. Deze informatie kan informatie omvatten die je ons actief hebt verstrekt, informatie die we automatisch van jou of je apparaat hebben verzameld, en informatie die niet direct naar jouw individu te herleiden is, maar bijvoorbeeld of je een jongen of meisje bent, of hoe je naar onze programma's kijkt.

Afhankelijk van de omstandigheden en zoals is toegestaan door de wet, kunnen we deze informatie delen met:
 • Rechtshandhavingsfunctionarissen of anderen voor zover dat nodig is om onze rechten en die van anderen te beschermen of te verdedigen;
 • Bedrijven en mensen die we inhuren om ons te helpen de Nick Sites te exploiteren;
 • Met adverteerders en andere derde partijen zodat wij extra content, producten of diensten kunnen leveren;
 • Met onze zakenpartners die een promotie of wedstrijd sponsoren of een dienst of voorziening op de Nick Sites aanbieden; en
 • In het geval van een zakelijke transactie.
 
In andere gevallen zullen wij jouw informatie niet delen, tenzij wij jouw toestemming of die van je ouder(s) of voogd(en) hebben ontvangen.

Zie 'III. Informatie die we delen met derde partijen' hieronder voor meer informatie over de manier waarop we informatie met anderen delen.

VERZAMELEN ANDEREN INFORMATIE OP DE NICK SITES?
Inderdaad, in sommige gevallen doen zij dat. Sommige derde partijen kunnen bijvoorbeeld (met onze toestemming) bepaalde apparaat-identificeerders verzamelen en openbaar maken, zoals IP-adres of cookie-informatie, om te helpen bij het beheren van de Nick Sites. Wanneer we bijvoorbeeld content aan je leveren, of functies op de Nick Sites laten werken, of advertenties tonen, of analyses en andere hulpmiddelen gebruiken om de kwaliteit en prestaties van de Nick Sites te verbeteren, zullen we onze zakelijke partners moeten toestaan om die informatie te verzamelen.

Zie 'IV. Welke informatie anderen mogen verzamelen' hieronder voor meer informatie over derde partijen en de informatie die zij verzamelen.

WELKE RECHTEN HEB JIJ?
Volgens de wet heb je het recht om:
 • Je te beklagen over of het ons vragen naar de manier waarop we jouw informatie gebruiken;
 • Ons te verzoekende informatie in te zien die wij over jou bewaren;
 • Het corrigeren van fouten in jouw gegevens;
 • Ons te verzoeken om de informatie die wij over jou bewaren te verwijderen; en
 • Een kopie op te vragen van de informatie die wij van jou hebben om naar een andere website, applicatie of interactieve dienst mee te nemen.
   
Als we van jou, of van je ouders of voogden, toestemming hebben gekregen om je gegevens te verzamelen, kun je, of je ouders of voogden, die toestemming te allen tijde intrekken voor het in de toekomst verzamelen van je gegevens.

Zie 'V. Jouw rechten' hieronder voor meer details over jouw rechten en keuzes met betrekking tot jouw informatie.

WIE ZIJN WIJ EN HOE KAN JIJ CONTACT MET ONS OPNEMEN?
De Nick Sites worden beschikbaar gesteld door VIMN Netherlands B.V., de 'data controller' die verantwoordelijk is voor de manier waarop alle persoonlijke informatie wordt gebruikt in het kader van dit privacybeleid. Als je vragen hebt over het gebruik van je gegevens wanneer je de Nick Sites bezoekt of gebruikt, neem dan contact met ons op:

VIMN Netherlands B.V.
NSDM-Plein 6, 1033 WB Amsterdam
DataPrivacyRights@viacom.com

PRIVACYBELEID
I. De informatie die we verzamelen en hoe we deze gebruiken
In deze sectie leggen we uit welke persoonlijke gegevens we over jou verzamelen en hoe we deze verzamelen wanneer je de Nick Sites bezoekt. Het kan zijn dat jij zelf de informatie aan ons verstrekt of dat wij de informatie automatisch verzamelen. Je hoeft alleen informatie met ons te delen die redelijkerwijs nodig is om deel te nemen aan de specifieke activiteit, dus wanneer informatie nodig is om deel te nemen aan de activiteit, laten we je het weten.

Informatie die je aan ons verstrekt
Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je ons informatie verstrekt om je voor een site te kunnen registreren, of om deel te nemen aan een promotie of wedstrijd. De vereiste informatie varieert per site, maar kan het volgende omvatten: a) voor- en achternaam; b) geboortedatum; c) geslacht; d) postcode en stad; e) land; f) gebruikersnaam en wachtwoord; g) mobiel telefoonnummer; h) e-mailadres; of i) andere profielgegevens zoals voorkeuren voor communicaties, avatar en interesses.

Informatie die we automatisch verzamelen van jouw computer of apparaat
Wanneer je een van onze sites bezoekt, kunnen wij automatisch bepaalde informatie verzamelen over jouw gebruik van de site, met inbegrip van informatie over de websites die je hebt bezocht voor en na een bezoek aan de site, de webpagina's en advertenties die je hebt bekeken en eventuele links waarop je hebt geklikt binnen de sites, informatie verzameld door het gebruik van unieke identificeerders zoals cookies (zie hieronder), informatie over je internet dienstverlener, en andere standaard server log-informatie. We verzamelen automatisch informatie over jouw computer of mobiel apparaat, zoals het type besturingssysteem (bijv. Windows, Mac, iOS of Android), je IP-adres (een door je internet dienstverlener toegekend nummer waarmee je je apparaat kunt identificeren), het type webbrowser (bijv, Internet Explorer, Safari, Chrome en Firefox), unieke apparaat-identificeerders (of UDID, een permanente ID voor bepaalde mobiele apparaten) of reclame-ID's (een opnieuw in te stellen identificeerder die door jouw provider van het besturingssysteem, zoals Apple of Google, aan jouw mobiele apparaat is toegewezen) en crashgegevens ('computerinformatie').

Cookies en tracking-technologieën
Wij en onze dienstverleners op het gebied van reclame en analyse, maken gebruik van cookies; kleine tekstbestanden die helpen bij het opslaan van voorkeuren en activiteiten van gebruikers en soortgelijke technologieën zoals webbakens, pixels en advertentietags om je te herkennen wanneer je de Nick Sites bezoekt ('tracking-technologieën'), en om informatie te verzamelen zoals het aantal bezoeken, welke functies of pagina's populair zijn, metingen over het succes van een reclamecampagne, en andere informatie over hoe je onze diensten gebruikt. Dit stelt ons in staat om ervoor te zorgen dat onze diensten goed functioneren, om onze diensten te verbeteren, en om te voorzien in advertenties en deze te meten. Ga voor meer informatie over cookies en hoe je deze kunt uitschakelen naar ons Cookiebeleid.

Hoe wij jouw informatie gebruiken
We zullen jouw persoonlijke gegevens alleen verzamelen, opslaan of anderszins verwerken in de volgende situaties:

Wanneer we je goedkeuring hebben ontvangen of de goedkeuring van je ouder of voogd (bijvoorbeeld om je te registreren voor een account op een van onze Nick sites of om je te voorzien van reclame- of marketingmateriaal). Jij of je ouder of voogd kan de toestemming te allen tijde intrekken, maar houdt er rekening mee dat het intrekken van de toestemming geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voordat de toestemming werd ingetrokken.

Indien we jouw persoonlijke gegevens gebruiken om onze verantwoordelijkheden uit te voeren in het kader van een contract met jou (bijv. het leveren van de producten of diensten die je hebt aangevraagd, of het toestaan van je deelname aan een actie of prijsvraag, of om je te informeren dat je hebt gewonnen).

Indien we een legitiem belang hebben bij het verwerken van jouw persoonlijke gegevens. We kunnen bijvoorbeeld jouw persoonlijke gegevens verwerken om te achterhalen wat het meest populair is op de Nick Sites, zodat we meer van dit soort dingen kunnen realiseren; om met je te communiceren over onze diensten en om fraude of onwettig gedrag te voorkomen.

Indien we wettelijk verplicht zijn om de informatie te verwerken.

Als je vragen hebt over onze verwerking of als je je eerder gegeven toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op.

II. De manier waarop we de verzamelde informatie opslaan
We nemen redelijke technische- en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzamelde informatie veilig is, waaronder het beperken van het aantal mensen dat fysieke toegang heeft tot onze databaseservers en het gebruik van elektronische beveiligingssystemen en wachtwoordbeveiliging die ongeautoriseerde toegang voorkomen. We beperken de toegang tot bezoekersinformatie tot werknemers en contractanten die bevoegd zijn voor de juiste omgang met dergelijke informatie. We nemen ook redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onze derde partijen de veiligheid van jouw persoonlijke gegevens beschermen.

Informatie verzameld op de Nick Sites zal niet langer worden opgeslagen dan nodig is voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, of zolang als nodig is om te voldoen aan wettelijke vereisten.

III. Informatie die we delen met derde partijen
Soms hebben we derde partijen nodig om diensten voor ons uit te voeren. Als je bijvoorbeeld een prijsvraag wint, moeten we jouw gegevens mogelijk doorgeven aan een derde partij om de uitreiking van jouw prijs te regelen, of hebben we advies nodig van een accountant of juridisch adviseur. We zullen ervoor zorgen dat deze derde partijen jouw gegevens veilig bewaren, de gegevens niet langer bewaren dan nodig is en zullen voldoen aan alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften.

Afgezien van het bovenstaande, kunnen we jouw gegevens doorgeven aan derde partijen in de volgende omstandigheden:
 • Als we reden hebben om aan te nemen dat het verstrekken van deze informatie noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Indien het vrijgeven van de informatie noodzakelijk is om onze verantwoordelijkheden uit hoofde van een met jou gesloten overeenkomst na te komen;
 • In het kader van een verkoop of transactie waarbij het gehele bedrijf of een deel ervan betrokken is, of zoals wettelijk vereist of toegestaan is in het kader van een wettelijke controle waaraan wij van tijd tot tijd onderworpen kunnen worden; en
 • Met jouw toestemming (of die van je ouders/voogden).
 
Tot slot delen we informatie die generiek is en je niet identificeert, zoals of je een jongen of meisje bent en hoe je naar onze programma's kijkt. Wij kunnen deze informatie (geheel of gedeeltelijk) gebruiken om trends vast te stellen en kunnen deze doorgeven aan derde partijen, zoals adverteerders en zakenpartners om hen een beter inzicht te geven in ons bedrijf.
IV. Welke informatie anderen mogen verzamelen
In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en met je toestemming of de toestemming van je ouders of voogden, indien vereist, kunnen derde partijen IP-adressen of andere identificeerders van apparaten en/of browsers van gebruikers die Nick Sites bezoeken verzamelen, gebruiken of openbaar maken om de activiteiten van de Nick Sites te ondersteunen, wat bijvoorbeeld kan inhouden:
 • Het aanbieden van content of functies laten draaien op de Nick Sites;
 • Het ondersteunen van reclame; en
 • Het gebruik van analyses en andere hulpmiddelen om de kwaliteit en prestaties van de Nick Sites te verbeteren.
 
Onze gelieerde ondernemingen kunnen ook informatie verzamelen of onderhouden via de Nick Sites in het geval zij enige ondersteuning bieden aan de Nick Sites of een van de andere diensten die wij je aanbieden.

De Nick Sites maken ook gebruik van verscheidende dienstverleners, zoals advertentienetwerken, gegevensuitwisselingen, dienstverleners die activeitmetingen uitvoeren en aanbieders van diensten voor marketinganalyse. Hoewel deze derde partijen of adverteerders geen toegang hebben tot de tracking-technologieën die wij instellen, kunnen zij zelf hun eigen tracking-technologieën instellen en er toegang toe krijgen op jouw toestel als je ervoor kiest om tracking-technologieën in te schakelen in je browser. Het gebruik van dergelijke technologie door deze derde partijen ligt binnen hun controle en niet binnen die van de Nick Sites. Zelfs als we een relatie hebben met de derde partij, hebben we geen controle over die sites of hun beleid en praktijken met betrekking tot jouw informatie en die sites kunnen de informatie die ze van je verzamelen gebruiken in overeenstemming met hun eigen privacybeleid.

Voor meer informatie over het uitschakelen van tracking-technologieën, raadpleeg je ons cookiebeleid.

V. Jouw rechten
Je hebt rechten met betrekking tot jouw persoonlijke gegevens. In overeenstemming met het toepasselijke recht, behoort daartoe het recht op:
 • Het verzoek van toegang tot je persoonlijke gegevens;
 • Het verzoek om je persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • Het verzoek om je persoonlijke gegevens te verwijderen;
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonlijke gegevens;
 • Het verzoek om de verwerking van je persoonlijke gegevens te beperken; en
 • Een kopie van bepaalde persoonsgegevens voor hergebruik elders.

 
Als je een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven onder "VII. Neem contact met ons op". Het is mogelijk dat wij je om beperkte informatie moeten vragen om jouw identiteit te kunnen bevestigen, zodat je je rechten kunt uitoefenen.

Over het algemeen brengen wij geen kosten in rekening om je rechten uit te oefenen. Niettemin, als je verzoek duidelijk ongegrond, herhaald of excessief is, kunnen wij in overeenstemming met de wet een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren om aan je verzoek te voldoen.

Als je van mening bent dat onze verwerking van je persoonlijke gegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving, neem dan contact met ons op via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven onder "VII. Neem contact met ons op". Als we je probleem niet kunnen oplossen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont, waar je werkt of waar de inbreuk heeft plaatsgevonden. De contactgegevens van je lokale gegevensbeschermingsautoriteit vind je op deze website.

VI. Internationale overdracht van persoonsgegevens
Wij en onze dienstverleners geven jouw persoonlijke gegevens door (of slaan deze op of hebben er toegang toe) aan andere landen waar de wetgeving mogelijk niet hetzelfde niveau van bescherming van jouw persoonlijke gegevens biedt zoals die door de wetgeving van de Europese Unie wordt geboden. Wanneer we dit doen, ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie een passend niveau van bescherming krijgt via de contractuele vereisten die worden opgelegd aan de ontvanger van de informatie (je kunt een kopie van deze bepalingen verkrijgen door contact (zie VII van dit privacybeleid) met ons op te nemen.

VII. Neem contact met ons op
Als je nog andere vragen hebt over onze praktijken op het gebied van informatieverwerking, met inbegrip van onze praktijken met betrekking tot persoonsgegevens van kinderen, of als je meer informatie wilt over de Nick Sites, neem dan contact op met VIMN Netherlands B.V. (dat is de datacontroller voor de informatie die je verstrekt aan de Nick Sites):

VIMN Netherlands B.V.
NSDM-Plein 6, 1033 WB Amsterdam
DataPrivacyRights@viacom.com