Het Sirenix boek
Seizoen 5 A 4 • 23/09/2012
Op zoek naar het Sirenix Boek wordt Tecna door een spreuk van Stormy getroffen en verandert in een robot. De Winx slagen erin de betovering te breken en het boek te vinden. Ondertussen blijkt Sirenix een hele oude kracht te bezitten.