Het Zuiderlicht
Seizoen 1 A 14 • 14/01/2014
De spanningen tussen Korra en Tonraq lopen als zij ontdekt dat haar vader zijn verbanning uit het Noorden altijd geheim voor haar heeft gehouden. Nadat Korra het zuidelijke geestenportaal heeft geopend vallen Noordelijke troepen het Zuiden binnen.