Stil maar, kleine baby
Seizoen 1 A 17 • 23/06/2020
Een onschuldig uitstapje naar de bibliotheek voor het voorleesuurtje leidt tot een oorlog tussen de baby's en Frederik Estes' Consortium der Grijsaards.